Jak mądrze zbudować zdolność kredytową?

Jak mądrze zbudować zdolność kredytową?

Pod pojęciem zdolności kredytowej rozumiane są możliwości spłaty zaciągniętej przez kredytobiorcę pożyczki wraz z odsetkami. To kluczowy element procedury kredytowej, który wpływa w znaczący sposób na decyzję banku o udzieleniu kredytu lub pożyczki. Wzięcie kredytu możliwe jest w głównej mierze dzięki odpowiedniej wysokości dochodów i spłaconym zobowiązaniom. Aby mądrze zbudować zdolność kredytową, trzeba się do tego solidnie przygotować.

Pożyczka gotówkowa online – jak liczona jest zdolność kredytowa?

Przed udzieleniem kredytu lub pożyczki, instytucje finansowe oceniają ryzyko. Zdolność kredytowa badana jest przez banki zgodnie z ustanowionymi przezeń algorytmami. Przede wszystkim sprawdzane jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze spłatą rat, a także weryfikowane podstawowe dane wnioskodawcy. Badając zdolność kredytową, bank ma na celu zminimalizowanie ryzyka niespłacenia kredytu lub pożyczki. Weryfikacja wspomnianych danych jest dla analityka bankowego podstawą przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu bądź odmowie jego udzielenia.

Pożyczka gotówkowa online – jak sprawdzić zdolność kredytową?

Weryfikacja zdolności kredytowej możliwa jest w wybranym banku. Można to zrobić zarówno osobiście w oddziale, jak i telefonicznie. Dobrym rozwiązaniem przed złożeniem wniosku kredytowego jest również skorzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej lub pobranie raportu Biura Informacji Kredytowej. Aby sprawdzić się w BIK-u, należy założyć tam konto użytkownika oraz opłacić usługę sporządzenia jednorazowego raportu. Zweryfikowanie historii kredytowej w BIK-u jest o tyle istotne, że czasami wkradają się tam błędy lub dane nie są na bieżąco aktualizowane, a z takich raportów korzystają również instytucje finansowe. Znając scoring, kredytobiorca jest w stanie go podwyższyć, zanim jeszcze zgłosi się do banku z wnioskiem o kredyt.

Zasady budowania zdolności kredytowej

Po zweryfikowaniu zdolności kredytowej poprzez skorzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej, potencjalny kredytobiorca uzyskuje informację, jaką maksymalną kwotę może podjąć. W sytuacji, kiedy wynik weryfikacji będzie dla niego niesatysfakcjonujący, konieczne są działania, zmierzające do zwiększenia zdolności kredytowej. Poprawa zdolności kredytowej wymaga:

– analizy finansów – weryfikacji dochodów i zobowiązań,

– zwiększenia dochodów – starań o podwyżkę co najmniej 3 miesiące wcześniej przed złożeniem wniosku o kredyt,

– dbania o stałe źródło dochodów – zarobki powinny być stałe i pochodzić z umowy o pracę,

– poprawy historii kredytowej w BIK,

– spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych – istotne są szczególnie te, które widnieją w raporcie BIK,

– konsolidacji kredytów,

– zadbania o dobrą historię rachunku bankowego,

– złożenia wniosku o kredyt wraz ze współkredytobiorcą,

– zawarcia małżeństwa lub podpisania intercyzy – małżeństwo jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli małżonek ma stałe dochody, a rozdzielność majątkowa sprawdza się w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma niespłacone zobowiązania.

intro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *